Kopiereg 2015
Wat is Grond Bio-Muti (GBM)? Dit is ‘n versameling lewendige mikro-organismes wat in naturlike humusryke grond voorkom en is verpak in ‘n gekonsentreede vorm in suspensie met water. Dit bevat geen chemikalie of enige ander anorganiese verbindings.   Hoekom het ons Grond Bio-Muti nodig? Die meeste lanbou grond is biologies dood na jare se toediening van chemikaliee in alle vorme.  Hierdie grond mag ryk wees aan minerale maar dit alleen is nie genoeg om voeding te verskaf aan plante nie. As die biologiese vrugbaarheid van die grond herstel kan word sal dit plante en diere bevoordeel. GBM bevat baie verskillende bakteriee voldoende stikstof aan die plante kan voorsien tensy daar genoeg organise materiaal in die grond ge-inkorporeer word. Ons weet nie presies hoe dit werk nie, maar navorsing word huidelik gedoen by die Universiteit Noordwes by Potchefstroom.   Hoe wend ons Grond Bio-Muti aan? Omdat hierdie mikro-organismes lewendig is, moet hulle kos he en hul kos is droe organise materiaal. Dus moet organise materiaal saam met die GBM in die grond ge-inkorporeer word. Wat is die toedienings hoeveelheid? Die mees koste effektiewe doseering is om die GBM 50:1 met water te Verdun. dws. 200ml GBM op 10 liter water per 9 vk meter grondoppervlak saam met 5 cm dik organiese materiaal. Werk die nat gemaakte materiaal liggies in die grond in met ‘n vurk en benat behoorlik daarna om seker te maak dat die mikrobes in die grond insyfer. Vir kommersiele landbou sal tussen 30 en 80 liter nodig wees per hektaar, afhangend van die toestand van die grond, en of dit droeland of besproeiing is. Toediening hoef nie noodwending met labrotorium akkuraatheid plaas te vind nie.   Hoe vergelyk Grond Bio-Muti met Kompos? Kompos is biologies afgebreekte organise materiaal wat met gekonsentreerde aerobiese “Bosvloer” tipes bakteriee soos bv. melksuur bakteriee afgebreek is. GBM is ‘n konsentrasie van +/- 50 famielies bakteriee en 20 famielies fungi wat in die boonste 400mm vrugbare woud grond voorkom. GBM word aangewend om biologies arm grond te restoreer en te verbeter. Kompos bakteriee kan vermeerder word deur kompos tee te maak wat binne vier ure aangewend moet word. GBM het ‘n rak lewe van tot twee jaar solank dit uit direkte sonlig en uiterste temperature gebere word. Om kompos op groot skaal te vervardig en aan te wend is onprakties duur en kan nie as ‘n effektiewe alternatief tot chemikaliee beskou word nie.  Om onvrugbare biologies dooie grond voldoende te herstel met kompos is nie moontlik nie, omdat net die “bosvloer” tipe organismes daarin voorkom en daar altyd stikstof tekorte voorkom, terwyl GBM dit sal ekonomies regkry binne ‘n paar seisoene met voldoende stikstof en indrukwekende resultate. Wat is die voordele vir die Klein Boer en Huis Tuinier? GBM is veel meer koste effektief as kompos of kunsmis. GBM het ‘n lang rak lewe. GBM is maklik om aan te wend met hand gereedskap of landbou toerusting wat elke boer alreeds besit. Klein verbruikers kan GBM aanwend sonder organise materiaal deur gebruik van ‘n gieter en hulle sal nog uitstekende resultate kry in die begin maar later sal daar organise materiaal ingewerk moet word om langer werkende effek te verkry.   Is daar enige ander voordele? Gesonde grond onderhou gesond plante. Insekte en ander plae tas net swak plante aan wat onder druk is, dus is minder plaag dooders nodig. GBM kan ook op blare gespuit word om plantsiektes te genees en voorkom en goeie resultate is geky teen sclerotina, wolluis en rooimyt besmettings. Is daar enige nadele as Grond Bio-Muti gebruik word? Omdat hierdie organismes onder in die grond voorkom, is dit sensitief vir sonlig en ontblooting vir meer as ‘n paar minute sal dit doodmaak. Dus moet aanwendings so gou moontlik plaasvind in toestande van lae lig, soos laat middag of vroee aand. As GBM in volle sonlig aangewend word met minimale blootstelling tussen houer en grond, sal ‘n aanvaarbare klein persentasie van dit doodgaan. Indien daar ‘n gewas op die lande is, sal die blaredak die GBM beskerm.   Het Grond Bio-Muti kommersiele applikasies? Ja - Definitief. GBM kan maklik op groot skaal aangewend word deur gebruik van huidige toerusting wat op elke plaas alreeds voorkom. Beskikbare organise materiaal soos veldgras of oesretse word met die verdunde GBM bespuit en ingeploeg.  Dit neem ‘n paar weke vir die mikrobes om hulself in die grond te versprei voordat geplant kan word. Nuwe lande sal onmiddelike baie produktief wees en grond wat besoedel en biologies dood was, sal herstel in minder as drie seisoene, maar sal indrukwekkende verbeterings toon van die eerste seisoen af. Wetenskaplike navorsing word onderneem by die Universiteit Noordwes by Potchefstroom, met bevondsing van die Mielie Trust om die werking van GBM te bevestig.
Basiese Inligting
English
Afrikaans